Privacyverklaring Baarnse Motor Club

De Baarnse Motor Club zet zich in voor de bescherming van ieders privacy en hanteert de geldende regelgeving.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Wij registreren persoonsgegevens van leden voor alle clubactiviteiten zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en een noodnummer. Van deelnemers aan onze Oranjerit zijn deze gegevens beperkt tot naam, adres, woonplaats en geboortedatum aangevuld met mogelijk een emailadres, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer van het KNMV en/of LOOT-registratienummer.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens gebruikt?
Wij gebruiken persoonsgegevens om onze ledenadministratie te voeren, evenementen te organiseren, relaties te onderhouden en beleid te ontwikkelen. Beeldmateriaal wordt enkel na toestemming met vermelding van persoonsgegevens door ons naar buiten gebracht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen geen persoonsgegevens met derden tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wet.

Bewaren van persoonsgegevens
We hanteren geen beperking op de bewaartermijn van persoonsgegevens en beeldmateriaal daar deze gebruikt worden voor actuele doeleinden, statistische en historische verslaglegging. Op verzoek kunnen historische persoonsgegevens geanonimiseerd worden.

Beveiliging van persoonsgegevens
We nemen alle wettelijk verplichte en additionele maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Mocht er toch twijfel bestaan of aanwijzingen zijn van misbruik van persoonsgegevens dan vernemen wij dat graag.

Cookies
Wij kunnen gebruik maken van cookies om onze website te optimaliseren. Deze cookies kun je accepteren of weigeren door het aanpassen van instellingen in je browser. Als je ervoor kiest cookies te weigeren kan dat invloed hebben op het gebruik van de website.

Wijzigingen in het privacybeleid
Het privacybeleid kan gewijzigd worden. Het meest recente beleid vind je op deze pagina.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt verzoeken om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Verder kun je toestemming weigeren of bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens.
Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid wat betekent dat je ons kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens in een computerbestand te verkrijgen.

Verzoeken kun je richten aan baarnsemotorclub@kpnmail.nl en worden zo snel mogelijk binnen 4 weken verwerkt. Klachten over persoonsgegevens kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kun je contact opnemen met het bestuur via de bekende telefoonnummers of emailadressen.

Laatste update: 13 oktober 2019